Sunday, 21 July 2013

Diam.

Diam itu lebih baik jika berkata kata boleh menjurus kepada pebalahan. Waallahu aklam.

No comments:

Post a Comment